Algemene informatie

LEES DE VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET GEBRUIK ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DEZE WEBSITE GEBRUIKT.

Alle gebruikers van deze site stemmen ermee in dat de toegang tot en het gebruik van deze site onderhevig zijn aan de volgende algemene voorwaarden en andere toepasselijke wetgeving. Als u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, gebruik deze site dan niet.

Auteursrechten

De volledige inhoud op deze site, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen of code, is het eigendom van kw racewear. Toestemming wordt verleend voor het elektronisch kopiëren en afdrukken van papieren delen van deze site met als enig doel het plaatsen van een bestelling bij KW RaceWear of het kopen van KW RaceWear-producten. U mag weergeven en, behoudens expliciet vermelde beperkingen of beperkingen met betrekking tot specifiek materiaal, delen van het materiaal uit de verschillende gedeelten van de site alleen voor uw eigen niet-commerciële gebruik downloaden of afdrukken, of een bestelling plaatsen bij KW RaceWear of om KW RaceWear - producten te kopen. Elk ander gebruik, inclusief maar niet beperkt tot de reproductie, distributie, weergave of verzending van de inhoud van deze site is ten strengste verboden. U stemt er verder mee in geen eigendomskennisgevingen te wijzigen of te verwijderen van materialen die van de site zijn gedownload.

Handelsmerken

Alle handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen van kw racewear die hierin worden gebruikt (inclusief maar niet beperkt tot de KW RaceWear Sp. z oo Sp.K. naam, het KW RaceWear-logo, het KW-logo en producten) zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van KW RaceWear Sp. z o.o. Sp.K.

KW RaceWear Sp. z o.o. Sp.K. is niet verantwoordelijk voor logo's en inhoud geplaatst door klanten op gepersonaliseerde sets. Bovendien heeft KW RaceWear Sp. z o.o. Sp.K. behoudt zich het recht voor om een bestelling met logo's van bedrijven waarop de klant geen auteursrechten heeft te weigeren.

Visualisatie

KW RaceWear informeert dat de visualisaties die zijn gemaakt bij het ontwerpen van gepersonaliseerde producten illustratief zijn en enigszins kunnen verschillen van het eindproduct.

Ontkenning

Deze site en de materialen en producten op deze site worden aangeboden "in de huidige staat" en zonder garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet. Voor zover dit op grond van toepasselijke wetgeving is toegestaan, verwerpt KW RaceWear alle garanties, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. KW RaceWear garandeert niet dat de functies op de site ononderbroken of vrij van fouten zijn, dat defecten worden gecorrigeerd of dat deze site of de server die de site ter beschikking stelt, vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. KW RaceWear geeft geen garanties of verklaringen met betrekking tot het gebruik van de materialen op deze site in termen van juistheid, nauwkeurigheid, adequaatheid, bruikbaarheid, tijdigheid, betrouwbaarheid of anderszins. De bovenstaande beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

Beperking van aansprakelijkheid

KW RaceWear is niet aansprakelijk voor enige speciale of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van, of het onvermogen om de materialen op deze site te gebruiken of de prestaties van de producten, zelfs als kw-rasslijtage is geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade. De toepasselijke wetgeving staat mogelijk de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid of incidentele of gevolgschade niet toe, dus de bovenstaande beperking of uitsluiting is mogelijk niet op u van toepassing.

Typografische fouten

In het geval een KW RaceWear product wordt vermeld tegen een onjuiste prijs vanwege typografische fouten of fouten in prijsinformatie ontvangen van onze leveranciers, heeft kw racewear het recht om geplaatste bestellingen te weigeren of te annuleren voor producten die tegen de onjuiste prijs zijn vermeld. KW RaceWear heeft het recht om dergelijke bestellingen te weigeren of te annuleren, ongeacht of de bestelling is bevestigd en of uw creditcard is belast. Als uw creditcard al in rekening is gebracht voor de aankoop en uw bestelling is geannuleerd, zal KW RaceWear een krediet op uw creditcardrekening afgeven ten bedrage van de onjuiste prijs.

Looptijd, beëindiging

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op u wanneer u de site bezoekt en / of het registratie- of winkelproces voltooit. Deze algemene voorwaarden, of enige daarvan, kunnen door KW RaceWear zonder kennisgeving op elk moment en om welke reden dan ook worden beëindigd. De bepalingen met betrekking tot auteursrechten, handelsmerken, disclaimer, beperking van aansprakelijkheid, vrijwaring en overige bepalingen blijven van kracht na beëindiging.

Merk op

KW RaceWear kan u een kennisgeving sturen via elektronische post, een algemene kennisgeving op de site, of door schriftelijke communicatie die per post wordt afgeleverd op uw adres in de accountgegevens van KW RaceWear. Volgens de Poolse wet is de klant in staat producten zonder opgave van reden binnen 14 dagen (dz.u. 2014r poz. 827 ze zm.) Te retourneren, retours zijn niet van toepassing op op maat gemaakte producten.

Gebruik van de site

Intimidatie op welke manier of vorm dan ook op de site, inclusief via e-mail en chat of door obscene of grof taalgebruik is ten strengste verboden. Nabootsing van anderen, inclusief een KW RaceWear of een andere gelicentieerde werknemer, gastheer of vertegenwoordiger evenals andere leden of bezoekers op de site is verboden. Je mag de inhoud die smadelijk, lasterlijk, obsceen, bedreigend, inbreuk op privacy of publiciteitsrechten, beledigend, illegaal of anderszins aanstootgevend wat een strafbaar feit kan vormen of aanmoedigen, niet schenden, verspreiden of anderszins via de site publiceren. de rechten van een partij of die anders aanleiding zouden kunnen geven tot aansprakelijkheid of een wet overtreden. Je mag geen commerciële inhoud uploaden op de site of de site gebruiken om anderen te vragen lid te worden van een andere commerciële online service of andere organisatie.

Deelname disclaimer

KW RaceWear kan en kan niet alle communicatie en materialen beoordelen die zijn geplaatst op of gemaakt door gebruikers die de site bezoeken en is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud van deze communicatie en materialen. U erkent dat KW RaceWear, door u de mogelijkheid te bieden om door gebruikers gegenereerde inhoud op de site te bekijken en te verspreiden, slechts fungeert als een passieve leiding voor een dergelijke distributie en geen enkele verplichting of aansprakelijkheid aangaat met betrekking tot enige inhoud of activiteiten op de site. KW RaceWear behoudt zich echter het recht voor om communicatie of materiaal dat volgens haar als beledigend, lasterlijk of obsceen, frauduleus, misleidend of misleidend is, te blokkeren of te verwijderen, in strijd met een auteursrecht, handelsmerk of; ander intellectueel eigendomsrecht van een ander of beledigend of anderszins onaanvaardbaar voor KW RaceWear naar eigen goeddunken.

Indenification

U stemt ermee in om onschuldige kw-racewear, zijn werknemers, agenten, licentiegevers en leveranciers (gezamenlijk de "serviceproviders") te vrijwaren, te verdedigen en te behouden voor alle verliezen, uitgaven, schade en kosten, inclusief redelijke advocatenhonoraria, die voortvloeien overtreding van deze algemene voorwaarden of enige activiteit met betrekking tot uw account (inclusief nalatig of onrechtmatig gedrag) door u of een andere persoon die via uw internetaccount toegang heeft tot de site.

Links van derden

In een poging om onze bezoekers meerwaarde te bieden, kan kw racewear kiezen uit verschillende websites van derden om naar te linken vanaf haar eigen site. Echter, zelfs als de derde partij is aangesloten bij KW RaceWear, heeft KW geen controle over deze gelinkte sites, die allemaal afzonderlijke privacy- en gegevensverzamelingsmethoden hebben, onafhankelijk van KW RaceWear. KW is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze onafhankelijke beleidsregels of acties en is niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken of de inhoud van dergelijke websites. Deze gelinkte sites zijn alleen voor uw gemak en daarom hebt u toegang op eigen risico. Niettemin probeert KW RaceWear de integriteit van zijn website en de links die erop worden geplaatst te beschermen en daarom vraagt ​​het niet alleen feedback op zijn eigen site, maar ook op sites waarnaar het linkt (ook als een specifieke link niet werkt).

Bedrijfsgegevens

KW RACEWEAR SP. Z O.O. SP.K.

8 AZALIOWA-straat, 42-224 CZĘSTOCHOWA, POLEN

BTW Nr: PL9492202440, IDS: 362332865, KRS: 0000572820